Lex Group

Телефон горячей линии:

+38(073)1064405
+38(099)6864450

Адвокат Луцк 

Адвокат Луцк нашей компании занимается оказанием профессиональной юридической помощи клиентам, если Вам необходимы качественные адвокатские услуги – обращайтесь к нашим адвокатам!
Адвокат Луцка будет рад оказать правовую помощь гражданам и юридическим лицам. Если Вам необходимы профессиональные адвокатские услуги, наши опытные адвокаты нашей фирмы предоставят Вам их!
Адвокат в Луцке нашей юридической компании работает, чтобы оказать своим клиентам максимально эффективные адвокатские услуги. Если у Вас возникла необходимость  в получении адвокатской помощи – обращайтесь к нашим адвокатам!
Адвокат Луцк с радостью поможет клиентам в различных правовых ситуациях. Вам понадобились адвокатские услуги – звоните нам, и наши опытные и квалифицированные адвокаты предоставят Вам свою помощь!
Адвокат сумеет оказать вам все виды юридической помощи. В любой затруднительной правовой ситуации – звоните, и адвокаты обязательно придут к вам на помощь! Разнообразные адвокатские услуги Вы всегда сможете получить у наших адвокатов в Луцке!
Адвокат Луцка окажет вам любую необходимую правовую помощь, помните, что с профессиональной поддержкой адвоката Вы сможете не сомневаться, что в любой затруднительной ситуации Вас поддержит квалифицированный специалист!
Адвокат всегда сможет оказать Вам свою профессиональную помощь и поддержку в любой непростой жизненной ситуации. Адвокатские услуги – это ваша надежная опора и поддержка на все случаи жизни!
Адвокат предоставляет гражданам и юридическим лицам разнообразные виды юридического обслуживания. Вам необходимы адвокатские услуги в Луцке – звоните нам, и наши адвокаты непременно помогут Вам в любой правовой ситуации!
Адвокат Луцка сможет предоставить клиентам  любую юридическую помощь. Качественные и профессиональные адвокатские услуги Вы можете заказать, обратившись к нашим специалистам!
Адвокат в Луцке сможет помочь Вам даже в самой непростой юридической ситуации, поэтому если у Вас возникает какой-либо вопрос правового характера, задайте его адвокатам, они проведут для вас комплексную юридическую консультацию!
Адвокат Луцк предоставит своим клиентам различные виды юридических услуг – у адвокатов вы можете получить консультацию по любому правовому вопросу, правовую помощь в составлении документа, поддержку в судебном процессе, любые другие адвокатские услуги!
Адвокат оказывает широкий спектр правовой помощи физическим и юридическим лицам. Адвокатские услуги Луцка в разнообразных сферах права, Вы сможете получить, обратившись к нашему адвокату!
 

Так же Вы можете воспользоваться  услугами наших адвокатов в регионах Волынской области:

05.03.15 • Верховний Суд України зробив правовий висновок у справі про визнання договору оренди землі недійсн
Суд зробив правовий висновок про те, що стаття 33 Закону України "Про оренду землі" об'єднує два випадки пролонгації договору оренди. Зокрема, у частині першій статті 33 цього закону передбачено, що по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк. Реалізація зазначеного переважного права на поновлення договору оренди можлива лише за умови дотримання встановлених цією нормою певної процедури і строків (частини 2-5 цієї статті). Так, для застосування частини першої статті 33 Закону України "Про оренду землі" та визнання за орендарем переважного права на поновлення договору оренди необхідно встановити наступні юридичні факти: орендар належно виконує свої обов’язки за договором; орендар до спливу строку договору повідомив орендодавця у встановлені строки про свій намір скористатися переважним правом укладення договору на новий строк; до листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди; орендодавець протягом місяця не повідомив орендаря про наявність заперечень та про своє рішення. Частиною 6 статті 33 Закону України «Про оренду землі» передбачена інша підстава поновлення договору оренди, а саме: у тому разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі, такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Таким чином, для поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених частиною шостою статті 33 Закону України «Про оренду землі», необхідна наявність наступних юридичних фактів: орендар продовжує користування виділеною земельною ділянкою; орендар належно виконує свої обов’язки за договором; відсутнє письмове повідомлення орендодавця про відмову у поновленні договору оренди; сторони укладають додаткову угоду про поновлення договорів оренди. Отже, аналіз зазначених правових норм дає підстави для висновку про те, що порушення переважного права орендаря, яке підлягає захисту відповідно до статті 3 ЦК України, матиме місце при укладенні договору оренди: - із новим орендарем при отриманні письмового повідомлення попереднього орендаря про намір реалізувати із новим орендарем при отриманні письмового повідомлення попереднього орендаря про намір реалізувати переважне право; - у випадку недосягнення згоди щодо плати за новим договором та інших умов договору з іншим наймачем на більш сприятливих умовах та укладення з ним договору на тих самих умовах, які запропоновані попереднім наймачем при реалізації переважного права; - укладення договору з новим орендарем за умови, що підставою відмови попередньому орендарю у поновленні договору оренди було повідомлення орендодавця про необхідність використовувати об’єкт оренди для власних потреб. Встановивши у справі, яка переглядається, факт належного виконання орендарем умов договору оренди; дотримання ним строків та процедури повідомлення про намір реалізувати своє переважне право на поновлення договору оренди на новий строк; ненадіслання орендодавцем у встановлений законом строк відмови у поновленні договору на новий строк; укладення орендодавцем договору оренди з іншим орендодавцем на таких самих умовах, які запропоновані попереднім орендарем; продовження використання ним земельної ділянки після закінчення строку дії договору, Суд на підставі статті 33 Закону України «Про оренду землі» дійшов обґрунтованого висновку про наявність у позивача переважного права на поновлення договору оренди землі на новий строк та порушення цього права у зв’язку з укладенням орендодавцем договору оренди з іншим орендарем.    
16.10.14 • Верховний Суд України зробив правовий висновок у справі про визнання недійсними результатів прилюд
1 жовтня 2014 року ВСУ ухвалив постанову у справі № 6-147 цс14 , предметом якої був спір про визнання недійсними результатів прилюдних торгів та протоколу проведення прилюдних торгів із продажу нерухомого майна, визнання недійсним свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів.
16.10.14 • Верховний Суд України зробив правові висновки у справі про стягнення пені за прострочення сплати
1 жовтня 2014 року ВСУ  на засіданні Судової палати у цивільних справах ухвалив постанову у справі № 6-149цс14, за цивільним позовом про стягнення пені за прострочення сплати аліментів для утримання  дитини.
30.09.14 • Верховного Суду України зробив висновки у спорі про визнання договору недійсним
Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 17 вересня 2014 року розглянув цивільну справу № 6-131 цс 14, предметом якої був спір про визнання договору недійсним із підстав, передбачених ч. 1 ст. 225 ЦК України.
30.09.14 • Верховний Суд України зробив висновок у спорі про стягнення безпідставно набутих коштів 24.09.201
Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 24 вересня 2014 року розглянув справу № 6-122 цс 14, предметом якої був спір про стягнення безпідставно набутих коштів.