Lex Group

Телефон горячей линии:

+38(073)1064405
+38(099)6864450

 Адвокат Луганск

У адвокатов в Луганске Вы сможете получить широкий спектр юридического обслуживания. Адвокат Луганск окажет вам консультационные услуги в различных областях права, а также иные виды адвокатских услуг!
Адвокат  в Луганске предоставит Вам все виды правовой помощи, если Вам нужна поддержка надежного специалиста, обращайтесь, и адвокаты непременно предоставят Вам свои адвокатские услуги в Луганске!
Адвокаты предоставят вам комплексные юридические услуги в различных сферах права – если Вам нужна юридическая помощь в области гражданского, уголовного, хозяйственного права – обращайтесь, адвокат обязательно Вам ее предоставит!
Адвокат окажет клиентам комплексные правовые услуги в сфере гражданского, трудового, семейного, уголовного и хозяйственного права. Помните, что качественные адвокатские услуги Вы всегда можете получить у нас!
Адвокат  Луганска предоставляет разнообразную юридическую помощь – юридические консультации в Луганске, правовые услуги по составлению документов, представительство в суде, наши адвокаты будут рады оказать Вам свои адвокатские услуги!
Адвокаты всегда готовы прийти к Вам на помощь, если Вам необходимы адвокатские услуги – у нас Вы можете получить весь спектр юридического обслуживания на высоком и профессиональном уровне!
Адвокаты Луганска всегда смогут оказать Вам всю необходимую юридическую помощь. Комплексные адвокатские  услуги Вам предоставит наш адвокат – он работает в сфере гражданского, уголовного, семейного и других областях юриспруденции!
Адвокаты в Луганске работают, чтобы оказать своим клиентам всю необходимую юридическую помощь. Если Вам понадобились услуги адвоката – обращайтесь к нашим специалистам, и они будут рады оказать Вам свои адвокатские услуги!
Адвокаты нашей компании предлагают клиентам воспользоваться разнообразными юридическими услугами. Вы всегда можете получить у наших специалистов адвокатские услуги в рамках уголовного, гражданского, семейного, хозяйственного права!
Адвокаты  Луганска готовы предоставить Вам любую юридическую помощь. Если у вас возникла необходимость в получении адвокатской помощи – незамедлительно обращайтесь к нашему адвокату!
Адвокаты Луганск будут рад предоставить клиентам качественный правовой сервис. Какой бы вид юридических услуг Вам ни понадобился, обращайтесь, и наш адвокат сможет Вам их оказать!
Адвокаты Луганска оказывают качественную и эффективную правовую помощь всем своим клиентам. Получить профессиональные и качественные адвокатские услуги, Вы сможете, обратившись к нашему адвокату!
Адвокаты в Луганске с радостью помогут Вам даже в самой непростой ситуации, если Вам нужны адвокатские услуги, свяжитесь с нашим адвокатом – он окажет Вам свою помощь!
 

Так же Вы можете воспользоваться  услугами наших адвокатов в регионах Луганской области:

05.03.15 • Верховний Суд України зробив правовий висновок у справі про визнання договору оренди землі недійсн
Суд зробив правовий висновок про те, що стаття 33 Закону України "Про оренду землі" об'єднує два випадки пролонгації договору оренди. Зокрема, у частині першій статті 33 цього закону передбачено, що по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк. Реалізація зазначеного переважного права на поновлення договору оренди можлива лише за умови дотримання встановлених цією нормою певної процедури і строків (частини 2-5 цієї статті). Так, для застосування частини першої статті 33 Закону України "Про оренду землі" та визнання за орендарем переважного права на поновлення договору оренди необхідно встановити наступні юридичні факти: орендар належно виконує свої обов’язки за договором; орендар до спливу строку договору повідомив орендодавця у встановлені строки про свій намір скористатися переважним правом укладення договору на новий строк; до листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди; орендодавець протягом місяця не повідомив орендаря про наявність заперечень та про своє рішення. Частиною 6 статті 33 Закону України «Про оренду землі» передбачена інша підстава поновлення договору оренди, а саме: у тому разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі, такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Таким чином, для поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених частиною шостою статті 33 Закону України «Про оренду землі», необхідна наявність наступних юридичних фактів: орендар продовжує користування виділеною земельною ділянкою; орендар належно виконує свої обов’язки за договором; відсутнє письмове повідомлення орендодавця про відмову у поновленні договору оренди; сторони укладають додаткову угоду про поновлення договорів оренди. Отже, аналіз зазначених правових норм дає підстави для висновку про те, що порушення переважного права орендаря, яке підлягає захисту відповідно до статті 3 ЦК України, матиме місце при укладенні договору оренди: - із новим орендарем при отриманні письмового повідомлення попереднього орендаря про намір реалізувати із новим орендарем при отриманні письмового повідомлення попереднього орендаря про намір реалізувати переважне право; - у випадку недосягнення згоди щодо плати за новим договором та інших умов договору з іншим наймачем на більш сприятливих умовах та укладення з ним договору на тих самих умовах, які запропоновані попереднім наймачем при реалізації переважного права; - укладення договору з новим орендарем за умови, що підставою відмови попередньому орендарю у поновленні договору оренди було повідомлення орендодавця про необхідність використовувати об’єкт оренди для власних потреб. Встановивши у справі, яка переглядається, факт належного виконання орендарем умов договору оренди; дотримання ним строків та процедури повідомлення про намір реалізувати своє переважне право на поновлення договору оренди на новий строк; ненадіслання орендодавцем у встановлений законом строк відмови у поновленні договору на новий строк; укладення орендодавцем договору оренди з іншим орендодавцем на таких самих умовах, які запропоновані попереднім орендарем; продовження використання ним земельної ділянки після закінчення строку дії договору, Суд на підставі статті 33 Закону України «Про оренду землі» дійшов обґрунтованого висновку про наявність у позивача переважного права на поновлення договору оренди землі на новий строк та порушення цього права у зв’язку з укладенням орендодавцем договору оренди з іншим орендарем.    
16.10.14 • Верховний Суд України зробив правовий висновок у справі про визнання недійсними результатів прилюд
1 жовтня 2014 року ВСУ ухвалив постанову у справі № 6-147 цс14 , предметом якої був спір про визнання недійсними результатів прилюдних торгів та протоколу проведення прилюдних торгів із продажу нерухомого майна, визнання недійсним свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів.
16.10.14 • Верховний Суд України зробив правові висновки у справі про стягнення пені за прострочення сплати
1 жовтня 2014 року ВСУ  на засіданні Судової палати у цивільних справах ухвалив постанову у справі № 6-149цс14, за цивільним позовом про стягнення пені за прострочення сплати аліментів для утримання  дитини.
30.09.14 • Верховного Суду України зробив висновки у спорі про визнання договору недійсним
Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 17 вересня 2014 року розглянув цивільну справу № 6-131 цс 14, предметом якої був спір про визнання договору недійсним із підстав, передбачених ч. 1 ст. 225 ЦК України.
30.09.14 • Верховний Суд України зробив висновок у спорі про стягнення безпідставно набутих коштів 24.09.201
Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 24 вересня 2014 року розглянув справу № 6-122 цс 14, предметом якої був спір про стягнення безпідставно набутих коштів.